WWW-sivujen osoite on muuttunut

 

Lahden ammattikorkeakoulun WWW-sivujen uusi osoite on www.lamk.fi. Selaimesi ohjautuu automaattisesti uusille sivuille muutaman sekunnin kuluttua. Jos tämä sivu jää näkykviin, paina ylläolevaa linkkiä.

The WWW address of Lahti University of Applied Sciences has changed. The new URL is www.lamk.fi. Your browser should automagically be redirected to the correct address in a few seconds. Should this not happen, use the above link to get to the correct address.